Welcome To Safety Tech JSC
Info@thietbivattunganhang.com
090 280 3317   |

Sản phẩm

bao vải đựng tiền

Đựng tiền polymer (kích thước: dài 90 x rộng 45 cm)

- Loại 3 sọc đen cách quãng (đựng tiền 500.000 đ)

- Loại 2 sọc đen cách quãng (đựng tiền 200.000 đ)

- Loại 1 sọc đen cách quãng (đựng tiền 100.000 đ)

- Loại 3 sọc đỏ cách quãng (đựng tiền 50.000 đ)

- Loại 2 sọc đỏ cách quãng (đựng tiền 20.000 đ)

- Loại 1 sọc đỏ cách quãng (đựng tiền 10.000 đ)

Đựng tiền kim khí (kích thước: dài 45 x rộng 20 cm)

- Loại 3 sọc xanh (đựng tiền 5.000 đ)

- Loại 2 sọc xanh (đựng tiền 2.000 đ)

- Loại 1 sọc xanh (đựng tiền 1.000 đ)

- Loại 3 sọc vàng (đựng tiền 500 đ)

- Loại 2 sọc vảng (đựng tiền 200 đ)

 

Sản phẩm tương tự
chì niêm phong
546LSORL - Liên hệ
0
dây chỉ bó tiền
544KPFKB - Liên hệ
0
Kìm kẹp chì
542FIIJH - Liên hệ
0
giầy cuộn bó thếp tiền polymer
540FSLZT - Liên hệ
0
băng dính bó thếp tiền polymer
538XOFXI - Liên hệ
0